Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2200-НР
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: регистрация на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Цветелина Богданова Цветкова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заведено под № 3 в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Цветелина Богданова Цветкова. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, както следва: Антоанета Константинова Николова, Стефан Насков Найденов, Християн Захариев Зарков, Михаил Симеонов Яков, Калин Николаев Герасимов, Малинка Ангелова Николова, Мартин Тихомиров Малинов, Мирон Георгиев Миронов, Таня Иванова Пешковск-Миронова, Дафина Нешкова Миронова, Валентина Иванова Заркова, Стефан Цветков Николов, Бисер Тихомиров Илиев, Емилия Въцовска Пешковска, Теодора Захариева Заркова, Гергана Георгиева Микова, Димитър Божидаров Димитров, Методи Насков Найденов, Красимира Милетиева Банчева, Цветелина Богданова Цветкова, и е заявено искане за регистрация на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с алтернативна позиция по въпроса на референдума - „НЕ". Позицията на инициативния комитет е следната: „Като граждани на Република България, които искаме развитие на демократичните практики и укрепване на гражданското общество, НЕ подкрепяме поставения на референдума въпрос. Считаме, че електронното гласуване няма да улесни възможността хората да изразяват волята си по важните за страната въпроси и за излъчване на държавните и общински органи, а ще създаде условия и предпоставки за злоупотреба с основното право на избор. Електронното гласуване няма да изпълни с повече съдържание конституционния принцип, че цялата власт принадлежи и произтича от народа, напротив - ще създаде условия за лоши практики".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларация по образец (Приложение № 38-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларация по образец (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; банково удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет, в подкрепа на алтернативната позиция на въпроса на референдума - „НЕ"; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 3099 гласоподаватели; списък на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на коалицията с алтернативна позиция на националния референдум - „НЕ", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1. Антоанета Константинова Николова
2. Стефан Насков Найденов
3. Християн Захариев Зарков
4. Михал Симеонов Яков
5. Калин Николаев Герасимов
6. Малинка Ангелова Николова
7. Мартин Тихомиров Малинов
8. Мирон Георгиев Миронов
9. Таня Иванова Пешковска-Миронова
10. Дафина Нешкова Миронова
11. Валентина Иванова Заркова
12. Стефан Цветков Николов
13. Бисер Тихомиров Илиев
14. Емилия Въцовска Пешковска
15. Теодора Захариева Заркова
16. Иван Тодоров Тешковски
17. Гергана Георгиева Микова
18. Димитър Божидаров Димитров
19. Методи Насков Найденов
20. Красимира Милетиева Банчева
21. Цветелина Богданова Цветкова - представляващ ИК

 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с алтернативната позиция - „НЕ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 01:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол