Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2208-МИ/НР
София, 15.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Теодора Миткова Караиванова-Лазарова срещу решение № 7 от 10.09.2015 г. на ОИК - Дългопол

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-482/15.09.2015 г. от Теодора Миткова Караиванова-Лазарова срещу решение № 7 от 10.09.2015 г. на ОИК - Дългопол.

Жалбоподателката твърди, че обжалваното решение на ОИК - Дългопол, с което е препратен нейният сигнал за нарушаване на предизборната кампания и агитация до кмета на община Дългопол, за незаконосъобразно. Излага съображения, че ОИК неправилно е приела нейния сигнал за нарушаване разпоредбата на чл. 185, ал. 2 от ИК вместо такъв за нарушаване на правилата на чл. 183, ал. 2 от ИК. Също така излага доводи, че решението се явява нищожно, тъй като не отговаря на разпоредбата на чл. 85, ал. 4 от ИК, съгласно която решенията на ОИК се подписват от председателя и секретаря на комисията.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата на Теодора Караиванова-Лазарова намира същата за неоснователна.

Съгласно чл. 175 от ИК предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден. Съгласно чл. 185, ал. 1 от ИК сигнали за предизборна агитация извън периода на предизборната кампания се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Предвид гореизложеното общинската избирателна комисия не разполага с правомощия да разгледа подадения сигнал и правилно със своето решение е изпратила сигнала на кмета на община Дългопол по компетентност.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл.57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба на Теодора Миткова Караиванова-Лазарова срещу решение № 7 от 10.09.2015 г. на ОИК - Дългопол, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 22:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол