Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2208-НС
София, 25.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ", подписано от представляващия партията Евгений Стефанов Бакърджиев, заведено под № 2 на 19 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 08.02.2002 г. по ф.д. № 53/2002 г. на СГС, 8 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 53/2002 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 27 на „Държавен вестник", бр. 27 от 15 март 2002 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; извлечение от протокол № 2 на Национален съвет на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" на 10 март 2013 г.  за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; присъствен списък на членовете на Националния съвет на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ", участвали в заседанието на Националния съвет на партията, проведено на 10 март 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение изх. № 48-00-173 от 19.03.2013 г. на Сметната палата; удостоверение изх. № 1335 от 18.03.2013 г. на „Банка Пиреос България" АД - клон Лозенец Хемус за открита банкова сметка по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС, по ф.д. № 53/2002 г., издадено на правно основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8656 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

От писмо с вх. № 67-НС от 20.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 19 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.

 

От протокол на ГД „ГРАО" с вх. № 150-НС от 25.03.2013 г. на ЦИК  за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс - 7000 коректни записа.

Съгласно представеното пред ЦИК от ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" заявление за регистрация на партии Приложение № 46 от изборните книжа за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се иска партията да бъде регистрирана като БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ".

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: БДС „Радикали".

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2012 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за регистрация на политическа партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1 и изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е ПП БДС„РАДИКАЛИ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.03.2013 в 22:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол