Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2213-НС
София, 26.03.2013

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия № 23 – София, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София с вх. № 119-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия № 23 - София

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 6 и 9, чл. 28 и § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия № 23 - София, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Полина Василева Витанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Васил Георгиев Кацов
СЕКРЕТАР: Диана Нинова Тонова
ЧЛЕНОВЕ: Анжела Младенова Сотирова
Антоанета Захариева Крумова
Антон Иванов Арнаудов
Мария Петрова Праматарова- Щуркова
Йорданка Пенева Петкова
Славян Радославов Митов
Стоян Красимиров Кожухаров
Таня Андонова Дишлиева
Живка Василева Котева
Иванка Андреева Андреева
Наталия Милчева Георгиева
Теодора Евгениева Петкова
Пламен Георгиев Русев
Жельо Николов Желев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.03.2013 в 18:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол