Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2221-НС
София, 26.03.2013

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Велико Търново, област Велико Търново, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Велико Търново с вх. № 102-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Велико Търново, тъй като представителите на „Коалиция за България" и представителите на ПП „ДПС" претендират за секретарското място, като е постъпило възражение от Ахмед Юсеин - областен председател на ПП „ДПС" - Велико Търново, с което заявява, че е подписал протокола с особено мнение и заявява, че иска назначаването на Димитър Бобуранов на длъжността секретар на РИК - Велико Търново, а алтернативно на длъжността заместник-председател, мотивирайки, че ПП „ДПС" е трета национална политическа сила и с представителство в избирателен район Велико Търново и трябва да има представител в ръководството.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1267-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Велико Търново, област Велико Търново, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Стефанова Йонкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Тодоров Бобуранов
СЕКРЕТАР: Ирена Петкова Стасинопулу
ЧЛЕНОВЕ: Красимира Илиева Петрова
  Милена Радославова Мишева
  Николина Красимирова Митева
  Деница Петрова Цветанова
  Паскал Паскалев Паскалев
  Йордан Георгиев Петров
  Шенгюл Хасан Сармахмудова
  Милен Христов Павлов
  Нина Василева Велкова
  Евгени Иванов Николов

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 27.03.2013 в 07:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол