Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2222-НС
София, 26.03.2013

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Стара Загора, област Стара Загора, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Стара Загора с вх. № 98-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Стара Загора, тъй като представителите на ПП „ДПС" и представителите на ПП „Атака" претендират за заместник-председател на комисията.

Към преписката са приложени възражения от ПП "ДПС" и ПП „Атака".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Стара Загора, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таньо Брайков Танев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Жеко Бончев Тодоров
СЕКРЕТАР: Зоя Иванова Кълвачева-Цвяткова
ЧЛЕНОВЕ: Галина Димова Димова-Тончева
  Светла Захариева Боянчева
  Денчо Иванов Денев
  Селма Алиева Ходжева
  Десислава Атанасова Кънева
  Междну Бехчет Халид
  Илиян Христов Петков
  Теодора Иванова Крумова-Желева
  Нина Цветкова Савова-Кършакова
  Зорница Светославова Петрова
  Ивона Даниелова Иванова
  Енчо Желев Иванов
  Тонка Иванова Тачева
  Цветка Лазарова Лазарова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 27.03.2013 в 07:52 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол