Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2223-НС
София, 26.03.2013

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Благоевград, област Благоевград, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Благоевград с вх. № 93-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на заместник-председателя на Районната избирателна комисия - Благоевград. За заместник-председател са постъпили предложения от ПП „ГЕРБ" и „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1267-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елиана Георгиева Спасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йордан Стефанов Симонски
СЕКРЕТАР: Асие Рафетова Гадирова
ЧЛЕНОВЕ: Елена Иванова Панчева
Мартин Йорданов Лалев
Биляна Георгиева Петачка
Десислава Стоянова Христова
Маргарита Кръстева Тодорова
Спас Петров Попадиин
Васил Михайлов Стоянов
Гергана Йорданова Бечванова-Янчева
Бойка Николова Юсева
Искрен Албенов Шишков
Чавдар Максимов Молов
Елена Христова Димитрова
Янко Кирилов Иванов
Красимира Костадинова Тагарева

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.03.2013 в 07:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол