Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2224-НС
София, 26.03.2013

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Търговище, област Търговище, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Търговище с вх. № 92-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на ръководния състав на Районната избирателна комисия - Търговище.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28 и § 6 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 1267-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Търговище, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Кирилова Павлова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Диана Йорданова Игнатова
СЕКРЕТАР: Ерджан Алиев Бектешев
ЧЛЕНОВЕ: Христалина Йосифова Халачева
Румяна Кирилова Моллова
Николинка Милева Иванова
Васил Добрев Василев
Петя Руменова Стоянова
Маринела Павлова Първанова
Мевзуне Мехмедова Бейтулова
Десислава Петрова Илиева
Анета Серафимова Йорданова
Пенка Стефанова Михайлова

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.03.2013 в 07:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол