Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2225-НС
София, 26.03.2013

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Пазарджик, област Пазарджик, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пазарджик с вх. № 108-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на позициите на заместник-председател и на секретар.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28, § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Пазарджик, област Пазарджик, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Димитрова Герова-Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Елена Кръстева Попова
СЕКРЕТАР: Сергей Манушов Кичиков
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Кирилов Кожухаров
Георги Лазаров Добрев
Атанас Иванов Качаков
Кръстьо Йорданов Костадинов
Тинко Василев Василев
Лиляна Димитрова Мърхова- Присадникова
Васвие Байрамалиева Мехмедова
Цанко Кирилов Бангьозов
Ивайла Николова Георгиева
Лъчезар Николов Минев

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.03.2013 в 07:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол