Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2226-НС
София, 26.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” /НДСВ/ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/, подписано от представляващия партията Христина Христова Велчева, заведено под № 5 на 20 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 22.05.2002 г. по ф.д. № 3631/2002 г. на СГС - ФО, 8 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 3631/2002 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 58 на „Държавен вестник", бр. 59 от 2002 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на Политическия съвет на ПП „НДСВ" от 16.03.2013 г. за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение изх. № 48-00-129 от 13.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение от 15.03.2013 г. на Банка ДСК „Централно управление" за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК;удостоверение изх. № 10-10-00094/1 от 15.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален офис „София-Запад", в което е посочена актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 3631/2002 г., издадено на правно основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 13 666 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
От писмо с вх. № 300-НС от 18.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 15.03.2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
От протокол от 26.03.2013 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г .се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс - 7000 коректни записа.
Съгласно представеното пред ЦИК от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/ заявление за регистрация на партии Приложение № 46 от изборните книжа за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се иска партията да бъде регистрирана като ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: Политическа партия „НДСВ".
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2012 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1 и изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" /НДСВ/ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП НДСВ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 27.03.2013 в 08:01 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол