Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2252-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ", подписано Валери Симеонов Симеонов, Данчо Димитров Хаджиев, Валентин Кирилов Касабов, представляващи партията, заведено под № 38 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 11.07.2011 г. по ф. д. № 358/2011 г. на СГС - ФО, 2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 358/2011 г.; заверено от партията копие от стр. 1, стр. 124 и стр. 125 на „Държавен вестник", бр. 58 от 29.07.2011 г., в които е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от заседание на Националния политически съвет на партията за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образци от подписите на представляващите партията - 3 бр.; образец от печата на партията; преводно нареждане от БНБ за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 19.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-168 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесен финансов отчет на партията за 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 358/2011 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 15.03.2013 г. на „УниКредитБулбанк" АД за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 32 562 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ).
От писмо с вх. № 77-НС от 21 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 20 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ).
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол