Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2253-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БУРГАС“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БУРГАС", подписано от Ваклин Атанасов Стойновски в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 14 на 21 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверени от съда преписи от решение от 19.02.2008 г. по ф. д. № 16531/2007 г. на СГС - ФО, 4 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, състав, по ф.д. № 16531/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 192 на „Държавен вестник", бр. 32 от 25.03.2008 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на Партийния съвет на ПП „Бургас" от 14.03.2013 г. за компетентен съгласно чл. 8, ал. 4 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-163 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г.; удостоверение от 111.13 от 20.03.2013 г. за новооткрита банкова сметка от Първа инвестиционна банка, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 16531/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно 18.03.2013 г. от председателя Ваклин Атанасов Стойновски в качеството си на председател на ПП „БУРГАС" вполза на Минчо Павлов Иванов за представителство на партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с правото да подават и подписват всички необходими и свързани с регистрацията на партията документи, както и да получат от ЦИК удостоверението за регистрация; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 21.03.2013 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 507 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „БУРГАС"
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „БУРГАС" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „БУРГАС" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БУРГАС.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол