Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2256-МИ/НР
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Гълъбово, област Стара Загора

С вх. №№ МИ-15-431 от 13.09.2015 г. и МИ-15-560 от 15.09.2015 г. в ЦИК са постъпили писма от ОИК - Гълъбово, подписани от председателя и секретаря на комисията. В същите се твърди, че Любомир Георгиев Лисичков - назначен за член на ОИК - Гълъбово с Решение № 1831-МИ/НР от 4 септември 2015 г. не е присъствал на проведените шест заседания на комисията. С вх. № МИ-15-637 от 17.09.2015 г. в ЦИК е пристигнало писмо по електронната поща от ОИК - Гълъбово, с приложено заявление от Дралчо Донев Желязков - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", ведно с пълномощно на същия, с което е заявена смяна на член на ОИК - Гълъбово от квотата на ПП „ГЕРБ".

С вх. № МИ-15-697 от 17.09.2015 г. по електронната поща в ЦИК е постъпило писмо от Дралчо Донев Желязков - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в ОИК - Гълъбово. Предлага се на мястото на Любомир Георгиев Лисичков - член на комисията, да бъде назначен резервния член - Вълчо Желев Динев.

Към предложението са приложени: молба от Любомир Георгиев Лисичков за освобождаването му като член на комисията, поради лични и семейни причини. В преписката по назначаване на ОИК - Гълъбово се съдържа декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Вълчо Желев Динев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Гълъбово, област Стара Загора, Любомир Георгиев Лисичков, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Гълъбово, област Стара Загора, Вълчо Желев Динев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.09.2015 в 23:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол