Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2257-МИ
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Иван Христов Малчев – упълномощен представител на Местна коалиция „Съюз на Десните Сили за Ихтиман – ПП „Синьо единство“, ПП „Българска нова демокрация“, ПП „Обединени земеделци“, срещу решение № 047 от 14 септември 2015 г., допълнено с решение № 048 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Ихтиман

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-50 от 17.09.2015 г. от Иван Христов Малчев - упълномощен представител на Местна коалиция „Съюз на Десните Сили за Ихтиман - ПП „Синьо единство", ПП „Българска нова демокрация", ПП „Обединени земеделци", срещу решение № 047 от 14 септември 2015 г., допълнено с решение № 048 от 14 септември 2015 г. на ОИК община Ихтиман.

В жалбата се правят оплаквания относно името на местната коалиция, което е изписано за включване в бюлетината по различен начин, от този, предложен в заявлението за регистрация.

Жалбата е допустима - подадена е в срок и от лице с представителна власт по пълномощия на местната коалиция.

Централната избирателна комисия, преценявайки представените доказателства по същество приема, че жалбата е неоснователна.

В заявлението за регистрация на местна коалиция (Приложение № 45- МИ от изборните книжа) жалбоподателите са посочили като наименование на местната коалиция „Съюз на Десните Сили за Ихтиман - ПП „Синьо единство", ПП „Българска нова демокрация", ПП „Обединени земеделци", а като наименование за изписване в бюлетината - „СДС за Ихтиман - ПП „Синьо единство", ПП „Българска нова демокрация", ПП „Обединени земеделци".

В решение № 047 от 14 септември 2015 г. ОИК община Ихтиман регистрира местната коалиция с името, заявено от нея, и пропуска да посочи наименованието на местната коалиция за изписване на бюлетината. Очевидно пропускът е наложил решение № 048 от 14 септември на ОИК община Ихтиман, в което в мотивите е посочено наименованието на местната коалиция да бъде изписано по същия начин: „Съюз на Десните Сили за Ихтиман - ПП „Синьо единство", ПП „Българска нова демокрация", ПП „Обединени земеделци".

Макар и без мотиви ОИК община Ихтиман правилно не е възприела заявеното съкратено наименование на коалицията за изписване в бюлетината. Съгласно чл. 128, ал. 1 ИК наименованието на местната коалиция не може да повтаря абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии, включително и чрез прибавяне към тях на думи, букви, цифри и други знаци. В случая жалбоподателите искат наименованието им в бюлетината да съдържа съкращението „СДС", което е наименование на партия, регистрирана по Закона за политическите партии много преди обнародването на указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

С оглед изложените съображения жалбата следва да се остави без уважение. За прецизност следва само да се отбележи, че заявеното наименование за изписване в бюлетината от участник в предстоящите избори Общинската избирателна комисия следва да посочва в диспозитива на решението си за регистрация.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Съюз на Десните Сили за Ихтиман - ПП „Синьо единство", ПП „Българска нова демокрация", ПП „Обединени земеделци" срещу решение № 047 от 14 Септември 2015 г. и решение № 048 от 14 септември на ОИК община Ихтиман.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.09.2015 в 23:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол