Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2259-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Свилен Владимиров Овчаров, изрично упълномощен от съпредседателите на партията Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Йоцова и Петко Костадинов Ковачев, заведено под № 50 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 04.11.2008 г. по ф. д. № 622/2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.03.2013 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. № 622/2008 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 154 на „Държавен вестник", бр. 17 от 2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; ; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г.; образци от подписите на съпредседателите на партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-316 от 25.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2010, 2011 И 2012 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 21.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 622/2008 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение № 546 от 26.03.2013 г. на „Про кредит банк", за актуална банкова сметка с приложена декларация от пълномощника на партията, че банковата сметка се използва и ще се използва за обслужване на предизборната кампания на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ"; протокол от Националното събрание на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", компетентният съгласно чл. 18, т. 2 от Устава орган, проведено на 23 - 24.03.2013 г. за взето решение партията да участва на предсрочните избори за народни представители на 12 май 2013 г. и списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9550 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП ЗЕЛЕНИТЕ.
От писмо с изх. № 37-0116 от 27.03.2013 г. на БНБ се установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ЗЕЛЕНИТЕ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол