Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2260-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО", подписано от председателя и представляващ партията Корман Якубов Исмаилов, заведено под № 47 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 07.03.2013 г. по ф. д. № 875/2012 г. на СГС - ФО, 1 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.03.2013 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф.д. № 875/2012 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 112 на „Държавен вестник", бр. 30 от 2013 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол № 01 от 24.03.2013 г. от заседание на Националния координационен съвет на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" с взето решение за участие на партията в предсрочните избори за народни представители на 12 май 2013 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Изпълнителния политически съвет на партията, компетентен съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 от устава орган, на което е взето решение за регистрацията на партията в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 25.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-324 от 25.03.2013 г. на Сметната палата, че към датата на съдебната регистрация 07.03.2013 г. до момента не е възникнало задължение за представяне на финансови отчети; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 25.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 875/2012 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банкова референция от 26.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД, ФЦ - Московска, за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 17 645 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО (НПСД).
От писмо с изх. № 37-0116 от 27.03.2013 г. на БНБ се установява, че по набирателната сметка в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО (НПСД).
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол