Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2263-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Земеделски народен съюз“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Земеделски народен съюз", подписано от Румен Маринов Йончев в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 12 на 21 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 16.07.1997 г. по ф.д. № 7509/1997 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 31.07.2006 г. по ф.д. № 7509/1997 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 61 на „Държавен вестник", бр. 60 от 29.07.1997 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис извлечение от решение на Управителния съвет на „Земеделски народен съюз"; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-183 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; банково удостоверение от „Райфайзен банк" от 21.03.2013 г., по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 7509/1997 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от Устава на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от 21.03.2013 г. на Българска народна банка; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 16 282 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „Земеделски народен съюз".
От писмо с вх. № 114-НС от 22.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 21 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на политическа партия „Земеделски народен съюз" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1, във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „Земеделски народен съюз" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е ПП Земеделски народен съюз.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол