Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2267-МИ
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Николай Георгиев Цонев срещу решения № 45, 46 и 47 от 14 септември 2015 г. на ОИК – Горна Оряховица, за регистрация на местна коалиция „НАЦИОНАЛИСТИ и ПАТРИОТИ обединени за Горна Оряховица – АТАКА, ВМРО, Съюз на патриотичните сили ЗАЩИТА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-631 от 16 септември 2015 г., подадена чрез ОИК - Горна Оряховица, от Николай Георгиев Цонев срещу решения № 45, 46 и 47 от 14 септември 2015 г. на ОИК - Горна Оряховица, за регистрация на местна коалиция „НАЦИОНАЛИСТИ и ПАТРИОТИ обединени за Горна Оряховица - АТАКА, ВМРО, Съюз на патриотичните сили ЗАЩИТА" в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към жалбата е приложено копие на удостоверение за уникалност на име № 16 от 18.12.2014 г., издадено от СГС. Жалбата е подадена в срок и е изпратена в ЦИК от ОИК - Горна Оряховица, заедно с цялата преписка.

С подадената жалба се възразява срещу регистрацията на местната коалиция и се прави искане за отмяна на регистрацията или изменение на наименованието й, поради уникалност на думата „ПАТРИОТИ", която се съдържа в наименованието на коалицията. 

Централната избирателна комисия след като се запозна с жалбата и приложените към нея и в преписката документи намира, че същата е процесуално недопустима поради липса на правен интерес. Правният интерес е абсолютна предпоставка, свързана с призната възможност на всяко лице да търси защита срещу акт, който засяга и нарушава неговите права и законни интереси. Жалбоподателят не е представил доказателства за наличието на избирателни права в конкретния изборен район обосноваващи правния му интерес от обжалване на конкретните решения.

Освен изложеното и за пълнота на обстоятелствата във връзка с обжалването, следва да се отбележи, че представеното удостоверение за уникалност на име се издава във връзка и по повод регистрация на нова партия или промяна на наименование на вече регистрирана партия в СГС. Образуването на местни коалиции е регламентирано в Изборния кодекс и е за участие в избори за общински съветници и кметове, в състава на които се включват само регистрирани в ЦИК партии и/или коалиции.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Николай Георгиев Цонев срещу решения № 45, 46 и 47 от 14 септември 2015 г. на ОИК - Горна Оряховица, за регистрация на местна коалиция „НАЦИОНАЛИСТИ и ПАТРИОТИ обединени за Горна Оряховица - АТАКА, ВМРО, Съюз на патриотичните сили ЗАЩИТА" в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване чрез ЦИК пред ВАС в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 00:42 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол