Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2270-МИ
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Николай Атанасов Стоилов, в качеството му на, общински ръководител и пълномощник на ПП „ГЕРБ“ – Горна Малина, срещу решение № 31 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Горна Малина

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия в община Горна Малина, от Николай Атанасов Стоилов, в качеството му на, общински ръководител и пълномощник на ПП „ГЕРБ" - Горна Малина, срещу решение № 31 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Горна Малина за регистрация на местна коалиция „Референдум - ПП „Зелените" - ПП „ЗС „Александър Стамболийски" в изборите за общински съветници в община Горна Малина. Жалбата е заведена в ОИК - Горна Малина, под № 18 от 15.09.2015 г. Жалбата е постъпила от ОИК - Горна Малина на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-15-617 от 16.09.2015 г. В изпълнение на дадени указания към жалбоподателя за отстраняване на нередовност по жалбата допълнително по електронната поща са представени пълномощно № КО-Г-078/14.08.2015 г. и пълномощно №105/17.08.2015 г.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно, тъй като поради провеждането на национален референдум заедно с изборите за общински съветници и кметове регистрацията на коалиция, която в наименованието си съдържа думата „референдум", е опит за груба манипулация на избирателите и опит за подмяна на вота. Искането е думата „референдум" да отпадне от наименованието на местната коалиция.

С решение № 31 от 14 септември 2015 г. ОИК - Горна Малина, е регистрирала местна коалиция „Референдум - ПП „Зелените" - ПП „ЗС „Александър Стамболийски" в изборите за общински съветници в община Горна Малина.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решение № 31 от 14 септември 2015 г. на ОИК - Горна Малина. На обжалване подлежи отказът за регистрация по аргумент от чл. 148, ал.8 от ИК. Предвид гореизложеното жалбата е недопустима поради липса на правен интерес. Освен това нито в Изборния кодекс, нито в Решение №1550-МИ от 27.08.2015 на ЦИК се съдържат каквито и да било ограничения относно наименованието на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове извън ограничението по т. 2, раздел І от Решение № 1550-МИ от 27.08.2015 г. на ЦИК. В настоящия случай не е налице нарушение на посочената разпоредба.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Николай Атанасов Стоилов, в качеството му на общински ръководител и пълномощник на ПП „ГЕРБ" - Горна Малина, срещу решение № 31 от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Горна Малина, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 00:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол