Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2273-МИ/НР
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: жалби от Асен Иванов Даскалов – представляващ местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“, срещу решения № 75 МИ, № 76 МИ и № 77 МИ от 17 септември 2015 г. на ОИК в община Русе

Постъпили са жалби по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-52 от 18.09.2015 г. от Асен Иванов Даскалов - представляващ местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ - ВМРО", срещу решения № 75МИ, № 76 МИ и № 77 МИ от 17 септември 2015 г. на ОИК в община Русе. Преписката по жалбите е постъпила с вх. № МИ-06-453 от 18.09.2015 г. от ОИК - Русе.

В жалбите се прави възражение срещу отказ на ОИК - Русе, да извърши промяна в наименованието на местната коалиция от „ПАТРИОТИТЕ - ВМРО" на „Коалиция ЗА Искрен Веселинов".

Централната избирателна комисия намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл. 88, ал. 1 от ИК. Като прецени представените доказателства по същество приема, че жалбата е неоснователна.

Местната коалиция „ПАТРИОТИТЕ - ВМРО" е регистрирана с решения № 42 МИ, № 43 МИ и № 44 МИ от 13 септември 2015 г. на ОИК - Русе, за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства. С оспорените решения ОИК - Русе, е отхвърлила искането на местната коалиция да бъде извършена промяна в наименованието й. На проведеното заседание на ОИК - Русе, на 17 септември 2015 г., при проведеното гласуване за промяна на наименованието на местната коалиция „за" са гласували шестима, съответно „против" - шест от членовете на ОИК, и тъй като не е събрано необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ОИК, е постановено решение при условията на изречение второ от чл. 85, ал. 4 от ИК за отхвърляне на искането за промяна на наименованието на местната коалиция.

Съгласно чл. 149 от ИК промяна в наименованието на местна коалиция, регистрирана за участие в изборите, се извършва като последица от промяна в състава на коалицията. Неправилно жалбоподателят се позовава на Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК в частта по раздел V „Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция". В заявление - Приложение № 46-МИ от изборните книжа, и в посоченото решение на ЦИК съюзите „и/или" се използват с оглед прилагането на разпоредбата на чл. 149, ал. 4 от ИК, съгласно която след промяна в състава на местната коалиция ОИК определя тридневен срок за промяна на наименованието на местната коалиция, ако промяната не бъде заявена едновременно с промяната в състава на коалицията.

С оглед изложените съображения жалбите следва да се оставят без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби от Асен Иванов Даскалов -представляващ местна коалиция „ПАТРИОТИТЕ - ВМРО", срещу решения № 75 МИ, № 76 МИ и № 77 МИ от 17 септември 2015 г. на ОИК в община Русе, като неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 00:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол