Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2277-МИ
София, 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от БСП против решение № 57-МИ от 14.09.2015 г. на ОИК – Оряхово

Производството е по чл. 88 във връзка с чл. 58 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез ОИК в община Оряхово от Христо Иванов и Николай Петранов в качеството им на пълномощници на БСП срещу решение № 57-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Оряхово за регистрация на  коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г. Жалбата е заведена в ОИК - Оряхово, под № 2 от 16.09.2015 г. Жалбата е постъпила от ОИК - Оряхово, на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-10-169 от 16.09.2015 г. Жалбата е постъпила и в оригинал в ЦИК към горепосочения входящ номер на 18.09.2015 г.

В жалбата се обективира оплакване за необоснованост на обжалваното решение, а така също се твърди, че то е произнесено при нарушение на закона и допускане на съществени нарушения на процесуални правила, без да се посочват конкретни такива. Твърди се, че Решение № 2039-МИ от 9 септември 2015 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" също е противозаконно. Прави се искане атакуваното решение на ОИК - Оряхово, да бъде отменено изцяло  и да бъдат дадени указания от ЦИК на ОИК - Оряхово, да не бъде регистрирана въпросната коалиция или при условията на алтернативност ЦИК да се произнесе по същество като откаже регистрацията.По същество се оспорва наименованието, с което е регистрирана коалицията както пред ЦИК, така и с обжалваното решение на ОИК.

Към жалбата са приложени три броя пълномощни. Преписката е комплектувана надлежно от ОИК - Оряхово, и е изпратена в ЦИК.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решение № 57-МИ от 14 септември 2015 г.  на ОИК - Оряхово. На обжалване подлежи отказът за регистрация по аргумент от чл. 148, ал. 8 от ИК. Предвид гореизложеното жалбата е недопустима поради липса на правен интерес. Освен това нито в Изборния кодекс, нито в Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК се съдържат каквито и да било ограничения относно наименованието на  коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове извън ограничението по т. 2, раздел І от Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК. В настоящия случай не е налице нарушение на посочената разпоредба. Накрая при произнасянето си ОИК - Оряхово, е действала при условията на обвързана компетентност и е била длъжна да се съобрази с наименованието, посочено в удостоверението от ЦИК, и оспореното в обстоятелствената част на жалбата решение на ЦИК, цитирано по-горе. Съвсем друг е и редът за искане на отмяна на влезлите в сила решения на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл.58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Христо Иванов и Николай Петранов в качеството им на пълномощници на БСП срещу решение № 57-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Оряхово за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 18:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол