Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2278-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", подписано от председателя и представляващ партията Тодор Иличов Барболов, заведено под № 62 на 27 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 14.04.1992 г. по ф. д. № 10043/1992 г. на СГС - ФО, 5 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.03.2013 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 10043/1992 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и 29 на „Държавен вестник", бр. 44 от 1992 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от заседание на Националния комитет на партията от 15.03.2013 г., на което е взето решение за участие на партията в предстоящите избори за народни представители на 12 май 2013 г.; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 27.03.2013 г. от „Банка ДСК" ЕАД, образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; заверен от СГС устав на партията; удостоверение № 48-00-229 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2010, 2011 и 2012 г.; удостоверение от 20.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 10043/1992 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банкова референция от „Банка ДСК" ЕАД, ФЦ „Московска", за актуална сметка; декларация от представляващия, че посочената банкова сметка в банковата референция ще обслужва предизборната кампания на ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9420 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване на пълното и съкратеното наименование на партията в бюлетината, като: „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и „СДП".
От писмо с вх. № 219-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 27 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП).
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол