Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2280-МИ
София, 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ Левент Апти против решение № 9 от 08.09.2015 г. на ОИК в община Разград

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-158/14.09.2015 г. от упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" Левент Апти против решение № 9 от 08.09.2015 г.  на ОИК в община Разград, с което е регистриран инициативен комитет в състав от трима членове за издигане на Хюсеин Хидает Расим като независим кандидат за кмет на кметство с. Радинград, община Разград, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В жалбата се посочва, че членът на инициативния комитет Хюсеин Бехчет Ибрям няма настоящ адрес в с. Радинград, не присъства в избирателните списъци, обявени от общинската администрация - гр. Разград, за това населено място и няма избирателни права да гласува в изборния район. Иска се отмяна на решение № 9 от 08.09.2015 г. на ОИК - Разград.

От ОИК - Разград, са представени всички документи по регистрацията на посочения инициативен комитет. Допълнително е извършена служебна проверка в Национална база данни „Население" относно актуалните постоянен и настоящ адрес на Хюсеин Бехчет Ибрям и е получен удостоверителен документ, от който е видно, че Хюсеин Бехчет Ибрям към настоящия момент е с постоянен адрес в с. Радинград и с настоящ адрес в Република Турция.

Предвид фактите от представените документи жалбата е основателна.

Съгласно чл. 151, ал. 2 от Изборния кодекс инициативният комитет се образува от трима до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване - за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, на територията на изборния район - при избори за народни представители, за общински съветници и за кметове. В случая инициативният комитет за издигане на Хюсеин Хидает Расим като независим кандидат за кмет на кметство с. Радинград, община Разград, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. е образуван и съответно регистриран с решение № 9 от 08.09.2015 г. на ОИК - Разград, в състав от трима членове. Но видно от удостоверителния документ от Национална база данни „Население" РЗР35/17.09.2015 г., издаден от община Разград, един от членовете на този инициативен комитет, а именно Хюсеин Бехчет Ибрям, доколкото е с настоящ адрес в Република Турция, на основание чл. 396 във връзка с § 1 от ДР на ИК не притежава активно избирателно право да гласува в изборния район за избор на кмет на кметство с. Радинград. Липсата на качеството избирател на Хюсеин Бехчет Ибрям е съществен и непоправим порок още при образуване на инициативния комитет, така и за съществуването в правната действителност на регистрацията на инициативният комитет за издигане на Хюсеин Хидает Расим като независим кандидат за кмет на кметство с. Радинград, община Разград, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., което води до нищожност на извършената регистрация на инициативния комитет с решение № 9 от 08.09.2015 г. на ОИКТ - Разград.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 151, ал. 2 и чл. 396 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА решение № 9 от 08.09.2015 г. на ОИК - Разград, за регистрация на инициативен комитет за издигане на Хюсеин Хидает Расим като независим кандидат за кмет на кметство с. Радинград, община Разград, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. за нищожно.

УКАЗВА на ОИК - Разград, да анулира издаденото удостоверение за регистрацията на инициативен комитет за издигане на Хюсеин Хидает Расим като независим кандидат за кмет на кметство с. Радинград, община Разград, в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 18:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол