Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2283-МИ
София, 19.09.2015

ОТНОСНО: възражение от Стоян Серафимов Гълъбов, председател на Контролния съвет на Общинската организация на БСП – Неделино, Васил Тодоров Генчев – член на същата комисия и членове и симпатизанти на БСП

Постъпило е възражение с вх. № МИ-15-642 от 18.09.2015 г. от Председателя на Контролния съвет на Общинска организация на БСП - Неделино, Стоян Серафимов Гълъбов - председател на Общинската организация на БСП - Неделино, Васил Тодоров Генчев - член на същата комисия и членове и симпатизанти на БСП.

Молят да се отмени регистрацията на БСП - Неделино от „Коалиция за Неделино" поради това, че според тях БСП - Неделино не е канено на дебати за участие в тази коалиция и поради това, че не са присъствали и при определяне представителите на БСП в ОИК. Според подалите възражението действията са извършени незаконосъобразно.

Възражението има характер на жалба. Във възражението не се посочва конкретно решение, което се обжалва, основанието в какво се състои искането, имената, адресите на жалбоподателите, телефон или електронен адрес, каквото е изискването на чл. 58, ал. 2 от ИК.

Многократно Централната избирателна комисия дава указания за окомплектоване на преписката, но не постъпиха никакви документи, от които да бъдат направени каквито и да е заключения относно легитимацията на жалбоподателите и техния интерес от обжалването, поради което ЦИК на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Стоян Серафимов Гълъбов, председател на Контролния съвет на Общинската организация на БСП - Неделино, Васил Тодоров Генчев - член на същата комисия и членове и симпатизанти на БСП за отмяна регистрацията на БСП - Неделино като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 19:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол