Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2285-МИ/НР
София, 19.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Гълъбово, област Стара Загора

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-816 от 19.09.2015 г. от Димитър Петров Василев - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България", за промяна в ОИК - Гълъбово. Предлага се на мястото на Светла Захариева Боянчева - председател на комисията, да бъде назначена Станимира Грозева Желева, досегашен член. Към искането е приложено и заявление от Светла Захариева Боянчева за освобождаването й като председател на ОИК - Гълъбово по лични причини. На мястото на Станимира Грозева Желева да бъде назначена Павлина Петрова Драгиева - от списъка на резервните членове. Декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Павлина Петрова Драгиева се намират в преписката по назначаването на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Гълъбово, област Стара Загора, Светла Захариева Боянчева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Гълъбово, област Стара Загора, Станимира Грозева Желева, ЕГН ..., досегашен член на ОИК - Гълъбово

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Гълъбово, област Стара Загора, Павлина Петрова Драгиева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 19:13 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол