Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2308-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия № 17 – Пловдив, област Пловдив, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пловдив с вх. № 105-НС от 22 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на позициите на председател, заместник-председател и на секретар.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10, чл. 28, § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия № 17 - Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дарина Цвяткова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Костадинова Костадинова
СЕКРЕТАР: Айтен Сали Салим
ЧЛЕНОВЕ: Петър Георгиев Касабов
Диана Илиева Дишлиева
Васил Цветанов Стефанов
Мария Костова Димитрова
Красимира Михайлова Кънева
Росица Ангелова Гавазова
Йордан Янкулов Дамбулев
Елена Крумова Сиракова
Ирина Христева Милева
Ганчо Кръстев Толев
Светозар Колев Славчев
Зафер Джемил Моллаюмер
Семиха Юсеин Яшар
Янко Христов Радунчев

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.03.2013 в 14:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол