Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2316-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Русе, област Русе, за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Русе с вх. № 142-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 март 2013 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на позициите на заместник-председател и на секретар.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 и § 6, т 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Русе, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Пенчев Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Димов Бонев
СЕКРЕТАР: Десислава Петрова Дивчева
ЧЛЕНОВЕ: Соня Кънчева Станчева
Наталия Георгиева Кръстева
Йордан Венелинов Димитров
Надежда Иванова Енчева
Боряна Милова Рускова-Салимова
Севил Веждетова Караманова
Светла Костадинова Иванова
Роберт Ованев Калустян
Мирослава Иеремиева Маркова
Виолета Ангелова Петрова

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 март 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.03.2013 в 16:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол