Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2318-ПВР/МИ
София, 28.03.2013

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Иваново, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 339 от 26.03.2013 г. от Мехмед Алиев Мехмедов, общински ръководител и упълномощен представител на ПП „ДПС" в община Иваново, област Русе, за промяна в състава на ОИК - Иваново, област. Русе. Предлага се на мястото на Гюлтекин Мехмедова Абдиева  - член на ОИК, да бъде назначена Гюксел Юсеинова Яшарова. Към предложението са приложени: заявление от Гюлтекин Мехмедова Абдиева за освобождаването й като член на ОИК;  заявление от Гюксел Юсеинова Яшарова, че е съгласна да бъде назначена като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Гюксел Юсеинова Яшарова и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Иваново, област Русе, Гюлтекин Мехмедова Абдиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Иваново, област Русе, Гюксел Юсеинова Яшарова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.03.2013 в 23:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол