Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2319-НС
София, 28.03.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК № 23 - София и РИК № 25 - София

Постъпили са 2 бр. предложения с вх. № 227-НС от 28.03.2013 г. от политическа партия „Атака" за промени в съставите на РИК № 23 и РИК № 25 - София. Предлага се назначеният за заместник-председател от квотата на ПП „Атака" в РИК № 23 - София, Васил Георгиев Кацов да бъде освободен от заеманата длъжност и да бъде назначен за член в РИК № 25 - София. Едновременно с това се предлага назначената за член от квотата на ПП „Атака" в РИК № 25 - София, Силвия Железчова Василева да бъде освободена от заеманата длъжност и да бъде назначена за заместник-председател в РИК № 23 - София.

Към предложенията са приложени и заявления от Васил Георгиев Кацов и Силвия Железчова Василева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на РИК № 23 - София Васил Георгиев Кацов, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК № 25 - София Силвия Железчова Василева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК № 25 - София Васил Георгиев Кацов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на РИК № 23 - София, Силвия Железчова Василева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.03.2013 в 23:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол