Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2322-НС
София, 29.03.2013

ОТНОСНО: заличаване регистрация на политическа партия „СОЛИДАРНОСТ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 2236-НС от 27 март 2013 г. е регистрирала политическа партия „СОЛИДАРНОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс. С писмо изх. № АУ01-1051 от 29.03.2013 г. и протокол от 29.03.2013 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ в изпълнение на чл. 90, ал. 4 от ИК и Решение № 2160-НС от 15.03.2013 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс.

Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 7963 избиратели, подкрепящи регистрацията на ПП „СОЛИДАРНОСТ", не отговаря на условията на закона. Видно от представения протокол на ГД „ГРАО" в МРРБ броят на установените коректни записи е 5453, което не отговаря на условията на чл. 82, ал. 3, т. 7 и Решение № 2160-НС от 15.03.2013 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „СОЛИДАРНОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., извършена с Решение № 2236-НС от 27.03.2013 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 12 от 27.03.2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.03.2013 в 22:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол