Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2326-НС
София, 29.03.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия – Русе

Постъпило е предложение с вх. № 235-НС от 28.03.2013 г. на ЦИК от Пламен Нунев - упълномощен представител и областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Русе, за промяна в състава на Районна избирателна комисия - Русе. Предлага се назначеният за председател Иван Пенчев Иванов да бъде освободен от заеманата длъжност и на негово място да бъде назначена Наталия Георгиева Кръстева, досегашен член. Към предложението са приложени: подписано от Иван Пенчев Иванов заявление за освобождаването му от длъжността председател на РИК - Русе, и доказателства за представителна власт на вносителя на предложението.

Допълнително е постъпило предложение с вх. № 282-НС от 29.03.2013 г. от Пламен Нунев - упълномощен представител и областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Русе , за член на РИК - Русе да бъде назначена Тодорина Рачева Михайлова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК - Русе Иван Пенчев Иванов, ЕГН ... .

НАЗНАЧАВА за председател на РИК- Русе Наталия Георгиева Кръстева, ЕГН ..., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Русе Тодорина Рачeва Михайлова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 30.03.2013 в 15:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол