Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2350-НС
София, 01.04.2013

ОТНОСНО: регистрация на коалиция от партии „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия коалицията Сергей Дмитриевич Станишев, заведено под № 8 на 1 април 2013 г. в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: решение от 29.03.2013 г. за образуване на коалиция от партии „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", подписано от лицата, представляващи всяка една от партиите, участващи в коалицията; образец от подписа на Сергей Дмитриевич Станишев като представляващ „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"; удостоверение № 10 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Българска социалистическа партия"; удостоверение № 53 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Партия Български социалдемократи"; удостоверение № 58 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Движение за социален хуманизъм"; удостоверение № 30 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Европейска сигурност и интеграция" (ЕСИ); удостоверение № 37 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Комунистическа партия на България"; удостоверение № 31 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски"; удостоверение № 54 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Нова зора"; удостоверение № 50 от 27.03.2013 г. за регистрация в ЦИК на ПП „Политическо движение ЕВРОРОМА"; удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на ПП „Българска социалистическа партия", която ще обслужва само предизборната кампания от „Юробанк България" АД; декларация от Сергей Дмитриевич Станишев в качеството му на представляващ „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", че посочената банкова сметка ще се използва единствено и само за предизборната кампания в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. В решението за образуване на коалицията е посочено, че коалицията няма да има собствен печат.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината, като: КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ.

Налице са изискванията на чл. 84, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за регистрация на коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 84 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на коалицията от партии за отпечатване в бюлетината е: КП КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.04.2013 в 22:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол