Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2359-ПВР/МИ
София, 03.04.2013

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 358/03.04.2013 г. от Иван Николаев Портних - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Варна, за промяна в ОИК - Варна. Към предложението са приложени: молба от Ана Владимирова Страшимирова за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член на ОИК - Варна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и заверени копия от дипломите за завършено висше образование на Десислава Марчева Бонева; пълномощно в полза на Иван Николаев Портних.

Като констатира, че са налице изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Варна, област Варна, Ана Владимирова Страшимирова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Варна, област, Десислава Марчева Бонева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.04.2013 в 23:59 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол