Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2360-ПВР/МИ
София, 03.04.2013

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Съединение, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № 359 от 03.04.2013 г. от Петя Томова Червенакова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - гр. Съединение, за промяна в ОИК - Съединение, област Пловдив. Предлага се на мястото на Иванка Николова Торсунска и на мястото на Миглена Маринова Симеонова - членове на ОИК, да бъдат назначени Чудомира Любенова Алова и Иван Петров Рунташки. Към предложението са приложени: заявления от Иванка Николова Торсунска  Миглена Маринова Симеонова за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Чудомира Любенова Алова и Иван Петров Рунташки.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Съединение, област Пловдив, Иванка Николова Торсунска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Съединение, област Пловдив, Миглена Маринова Симеонова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Съединение, област Пловдив, Чудомира Любенова Алова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Съединение, област Пловдив, Иван Петров Рунташки, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.04.2013 в 00:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол