Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2363-НС
София, 03.04.2013

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите от партии в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР:

1. Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са:

1.1. клипове и други форми на предизборна кампания;

1.2. хроники;

1.2.1. хроники за парламентарно представени партии и коалиции;

1.2.2. хроники за извънпарламентарно представени партии и коалиции;

1.3. диспути.

2. За всяка една от трите форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.

3. Жребият е общ за първата и третата форма на предизборна кампания по т.1.1 и т.1.3 между всички регистрирани в ЦИК партии и коалиции от партии.

4. Жребият за втората форма на предизборна кампания по т. 1.2 се провежда поотделно за парламентарно представените партии и коалиции от партии и за извънпарламентарно представените партии и коалиции.

 

Процедура:

5. Жребият се води от председателя на ЦИК.

6. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК, като името на председателя не се включва. Кутията се обозначава с надпис "ЦИК".

7. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на регистрирана в ЦИК партия или коалиция от партии, както е посочено в заявлението за регистрация за вписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: "ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ".

8. Правилото по т. 7 се прилага при теглене на жребиите за формите за предизборна кампания по т. 1.1. и т. 1.3., докато за жребия за формата за предизборна кампания по т. 1.2. тези правила се заменят с правилата по т. 9 и т. 10.

9. В жребия за предизборната форма по т. 1.2.1. във втората кутия  с надпис „ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ" се поставят само еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на регистрирана в ЦИК парламентарно представена партия или коалиция от партии, както е посочено в решението на ЦИК за регистрация за вписване в бюлетината.

10. След изчерпване на пликовете от втората кутия, в нея се поставят останалите еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на регистрирана в ЦИК извънпарламентарно представена партия или коалиция от партии, както е посочено в решението на ЦИК за регистрация за вписване в бюлетината.

11. Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия.

По този ред се определя и членът на ЦИК, който ще пристъпи към тегленето на жребия по т. 1.2.2 за поредността на хрониките на извънпарламентарно представените партии и коалиции.

12. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия последователно по един плик и оповестява неговото съдържание.

13. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията или коалицията от партии в съответната предизборна форма по т. 1.2 - 1.3., до изчерпване на пликовете.

14. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

15. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 26, ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК.

16. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите от партии, регистрираните от тях кандидати, представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио и представители на средствата за масово осведомяване.

17. Тегленето на жребия ще се проведе на 5 април 2013 г. от 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайето на  зала "Света София".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.04.2013 в 00:03 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол