Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2364-НС
София, 03.04.2013

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите от партии в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 146, ал. 3, изречение първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребии за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

1. Жребиите за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ се провеждат от съответните районни избирателни комисии по седалището на съответния регионален център.

РИК - Благоевград провежда жребий за БНТ 2 Благоевград и Радио Благоевград, РИК - Бургас - за Радио Бургас, РИК - Варна - за БНТ 2  Варна и Радио Варна, за РИК - Пловдив - за БНТ 2 Пловдив и Радио Пловдив, РИК - Русе - за БНТ 2 Русе, РИК № 23 - София - за Радио София, РИК № 24 - София - за БНТ 2 София, РИК Видин - за Радио Видин, РИК - Стара Загора - за Радио Стара Загора и РИК - Шумен -за Радио Шумен.

 

Процедура:

2. Жребият се води от председателя на РИК. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председателя или от секретаря.

3. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на РИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис "РИК".

4. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на партия или коалиция от партии, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованията се изписват както са заявени за изписване в бюлетината и посочени като информация на интернет страницата на ЦИК на адрес: http://www.cik.bg/, бутон „Регистрация", файл „Регистрация на партии и коалиции от партии за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.".

Кутията се обозначава с надпис "ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ".

5. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на РИК, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.

6. Определеният чрез жребия член на РИК изтегля от втората кутия с надпис "ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ" последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията или коалицията от партии в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор.

7. Резултатът от проведения жребий се обявява с решение на РИК по реда на чл. 29, ал. 2 от ИК.

8. Поредността на предизборната изява на представител на инициативен комитет или на независим кандидат за народен представител  в различните формите на предизборна кампания по регионален радио- или телевизионен център следва участието на представителите на партиите и коалициите от партии и техните кандидати.

При едновременното участие на два или повече независими кандидати или представители на инициативни комитети реда на техните предизборни изяви се определя съобразно отразените дата и час на приемане на решенията на районните избирателни комисии, с които са регистрирани независимите кандидати.

9. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите от партии, на регистрираните от тях кандидати, представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.

10. Тегленето на жребия да се извърши не по-късно от 10 април 2013 г. (31 дни преди изборния ден). Датата и часът се оповестяват от РИК с решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.04.2013 в 00:04 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол