Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2370-ПВР/МИ
София, 04.04.2013

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № 361/04.04.2013 г. от Пламен Спасов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Родопи, за прекратяване правомощията на Димитър Костадинов Царев - председател на ОИК, и Величка Иванова Иванова - член на ОИК, поради невъзможност да изпълняват задълженията си в ОИК. На тяхно място за членове на ОИК да бъдат назначени Любка Димитрова Панайотова и Николина Иванова Лапарева, а Здравка Руменова Найденова - досегашен член на комисията, да бъде преназначена за председател на ОИК. Към предложението са приложени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Любка Димитрова Панайотова и Николина Иванова Лапарева; пълномощно в полза на Пламен Димитров Спасов.
Допълнително е постъпило и предложение от Славка Диманова - общински ръководител на ПП „АТАКА" - община Пловдив, за прекратяване правомощията на Крум Андонов Сираков - заместник-председател на ОИК, поради подадена от него оставка с оглед невъзможност да изпълнява задълженията си и на негово място като зам.-председател да бъде назначена Ива Заркова Заркова-Минчева. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и заверено копие от дипломата за завършено висше образование на Ива Заркова Заркова-Минчева; пълномощно в полза на Славка Георгиева Диманова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Родопи, област Пловдив, Димитър Костадинов Царев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Родопи, област Пловдив, Крум Андонов Сираков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Величка Иванова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Родопи, област Пловдив, Здравка Руменова Найденова, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Родопи, област Пловдив, Ива Заркова Заркова-Минчева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Любка Димитрова Панайотова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Николина Иванова Лапарева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 04.04.2013 в 15:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол