Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2378-НС
София, 04.04.2013

ОТНОСНО: искане за заличаване на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На 1 април 2013 г. е постъпило заявление за отказ от регистрация на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО". Заявлението е подписано от представляващия партията Христо Христов Панчугов. Заявява се отказ от регистрация на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" и молба за заличаване на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" от регистъра на политическите партии, регистрирани за участие в изборите за народни представители, насрочени на 12 май 2013 г.
Приложени са: протокол от заседание на Националното ръководство на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" от 1.04.2013 г. с присъствен лист към него, и оригинал на удостоверение № 47 от 27 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на партията. От представения протокол от заседание на Националното ръководство на партията е видно, че е взето решение партията да не участва в парламентарните избори, насрочени на 12 май 2013 г., и в тази връзка председателят да депозира в ЦИК искане за отказ от регистрация на партията и заличаването й от регистъра на политическите партии, регистрирани за участие в изборите за народни представители, насрочени на 12 май 2013 г., както и да върне в оригинал удостоверение от ЦИК № 47 от 27 март 2013 г.
Централната избирателна комисия счита, че по искането за заличаване на регистрацията на политическа партия „СИНЬО ЕДИНСТВО" следва да бъде постановен отказ, тъй като в Изборния кодекс не са разписани производствени правила, които да позволяват такова правно действие.
В този смисъл липсва правно основание за заличаване на регистрацията на политическа партия за участие в изборите за народни представители извън хипотезата на чл. 83, ал. 5 от ИК, който случай обаче касае служебно заличаване на регистрация и то само при условие, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК, какъвто не е настоящият случай.
Дори да се приеме, че е допустимо заличаване на регистрацията на политическа партия по нейно искане, то същото следва да се заяви в определения от закона срок за регистрация на политическите партии за изборите за народни представители. Съгласно § 6, т. 9 от ДР от ИК и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК срокът за регистрация на партиите за участие в изборите за народни представители е изтекъл на 27 март 2013 г. включително (45 дни преди изборния ден).
Заявлението на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" е заведено на 1 април 2013 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. на страницата от регистъра, на която е вписано заявлението на партията за участие в изборите, или 4 дни.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 82, ал. 1 и § 6, т. 9 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да заличи регистрацията на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., извършена с Решение № 2271-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 05.04.2013 в 08:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол