Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2380-НС
София, 04.04.2013

ОТНОСНО: искане за заличаване на ПП „Национално движение за права и свободи“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На 4 април 2013 г. е постъпило заявление от представляващия партията Гюнер Бехчет Тахир за заличаване на регистрацията на ПП „Национално движение за права и свободи" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Към заявлението е приложен препис-извлечение от протокол № 35 от заседанието на Националния съвет на ПП „Национално движение за права и свободи", проведено на 03.04.2013 г., с взето решение партията да внесе необходимите документи за заличаване на регистрацията й в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание и упълномощава председателя й да внесе необходимите документи.
Централната избирателна комисия счита, че по искането за заличаване на регистрацията на политическа партия „Национално движение за права и свободи" следва да бъде постановен отказ, тъй като в Изборния кодекс не са разписани производствени правила, които да позволяват такова правно действие.
В този смисъл липсва правно основание за заличаване на регистрацията на политическа партия за участие в изборите за народни представители извън хипотезата на чл. 83, ал. 5 от ИК, който случай обаче касае служебно заличаване на регистрация и то само при условие, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК, какъвто не е настоящият случай.
Дори да се приеме, че е допустимо заличаване на регистрацията на политическа партия по нейно искане, то същото следва да се заяви в определения от закона срок за регистрация на политическите партии за изборите за народни представители. Съгласно § 6, т. 9 от ДР от ИК и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК срокът за регистрация на партиите за участие в изборите за народни представители е изтекъл на 27 март 2013 г. включително (45 дни преди изборния ден).
Заявлението на ПП „Национално движение за права и свободи" е подадено с вх. № 457-НС от 4 април 2013 г., или 8 дни.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 82, ал. 1 и § 6, т. 9 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да заличи регистрацията на ПП „Национално движение за права и свободи"за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., извършена с Решение № 2244-НС от 27 март 2013 г. на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 05.04.2013 в 08:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол