Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2423-НС
София, 12.04.2013

ОТНОСНО: определяне на резултатите от конкурс за идея, сценарий и изработка на аудио-визуални произведения („видеоклипове“) с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс и задание за провеждане на процедура за възлагане изработката на аудио-визуални произведения с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ резултатите на допуснатите до участие в конкурса за идея, сценарий и изработка на аудио-визуални произведения („видеоклипове") с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., както следва:
„ПУБЛИТИКС МЕДИА" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 53, вх. А, ап. 3, ЕИК 201501023: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 69,4 точки; финансова оценка 13,1 точки; крайна оценка - 82,5 точки.
„ДЕКОНИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, със седалище гр. София 1142, ул. „Ген. Гурко" № 64, ет. 2, и адрес на управление гр. София 1142, ул. „Ген. Гурко" № 64, ет. 2, ЕИК 131419136: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 67,2 точки; финансова оценка 16,7 точки; крайна оценка - 83,9 точки.
„БРАНД НЮ АЙДИЪС" ЕООД, със седалище гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 51, и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел" № 1, ЕИК 131111149: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 67,6 точки; финансова оценка - 30 точки; крайна оценка - 97,6 точки.
„МАНИФАКТУРА" ЕООД, със седалище гр. София, ул. „Рила" № 6, ет. 2, и адрес на управление гр. София, ул. „Рила" № 6, ет. 2, ЕИК 200622164: предложение за изпълнение на поръчката (техническа оценка) - 68,8 точки; финансова оценка 21,6 точки; крайна оценка - 90,4 точки.
2. КЛАСИРА участниците в конкурса за идея, сценарий и изработка на аудио-визуални произведения („видеоклипове") с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., както следва:
На първо място: „БРАНД НЮ АЙДИЪС" ЕООД, със седалище гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 51, и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел" № 1, с крайна оценка 97,6 точки.
На второ място: „МАНИФАКТУРА" ЕООД, със седалище гр. София, ул. „Рила" № 6, ет. 2, и адрес на управление гр. София, ул. „Рила" № 6, ет. 2, с крайна оценка - 90,4 точки.
На трето място: „ДЕКОНИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1142, ул. „Ген. Гурко" № 64, ет. 2, с крайна оценка - 83,9 точки.
На четвърто място: „ПУБЛИТИКС МЕДИА" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 53, вх. А, ап. 3, с крайна оценка - 82,5 точки.

3. ОПРЕДЕЛЯ за спечелил конкурса за идея, сценарий и изработка на аудио-визуални произведения („видеоклипове") с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. „БРАНД НЮ АЙДИЪС" ЕООД, със седалище гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 51, и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел" № 1, с представляващ Виктория Емилова Миткова - управител.

4. УПЪЛНОМОЩАВА главния секретар на администрацията на ЦИК да подпише договора с определения за спечелил конкурса.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.04.2013 в 20:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол