Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2425-НС
София, 12.04.2013

ОТНОСНО: жалба от Цанко Василев Маринов, общински председател на БСП – Правец и упълномощен представител на КП „Коалиция за България“, против т. 2 на решение № 50 от 08.04.2013 г. на Районна избирателна комисия № 26 – Софийска област

Постъпила е жалба с вх. № 727-НС от 10.04.2013 г. от Валери Николов Брънзелов, общински председател на БСП - Правец и упълномощен представител на КП „Коалиция за България", против решение № 50 от 08.04.2013 г. на Районна избирателна комисия № 26 - Софийска област, в частта по т. 2 от решението, която РИК допуска поправка на техническа грешка на решение № 13-НС от 02.04.2013 г. за община Правец, като определя 24 места в ръководствата на СИК (председател, заместник-председател и секретар) за ПП „ГЕРБ", а местата в ръководството на СИК за КП „Коалиция за България" вместо 10 стават 9.
В жалбата се отправя искане за отмяна на т. 2 т решение № 50 от 08.04.2013 г., като жалбоподателят счита решението в частта му за недопустимо, незаконосъобразно и неправилно по съображения, че атакуваното решение по съществото си не представлява поправка на техническа грешка, а ново разпределение на местата в ръководството на СИК на територията на община Правец. Същият твърди и недопустимост на решението по съображения, че към дата 8 април 2013 г., когато РИК № 26 - Софийска област, е приел обжалваното решение относно поправка на техническа грешка в решение № 13-НС от 02.04.2013 г., поправеното решение вече е влязло в сила, респ. влезли са в сила определените от РИК квоти за ръководни места на политическите партии и коалиции от партии в СИК.
Към преписката са представени и приобщени: пълномощно изх. № 240 от 19.03.2013 г. от Сергей Дмитриевич Станишев в полза на Валери Николов Брънзелов; Решение № 50 от 08.04.2013 г., Решение № 13-НС от 02.04.2013 г. и протокол от проведено заседание на 08.04.2013 г. на РИК - Софийска област.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за допустима, подадена при наличие на правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт и в предписания от закона срок, а разгледана по същество и за основателна по следните съображения.
От приобщените към преписката писмени доказателства се установява, че с Решение № 50 от 08.04.2013 г., в частта му по т. 2 е направено изменение на т. 2 от Решение № 13-НС от 02.04.2013 г. в посочения от жалбоподателя смисъл, както и че изменението е извършено след влизане в сила на Решение № 13-НС от 02.04.2013 г. на РИК - Софийска област. От така взетото и оспорено решение и от протокола от проведеното заседание на РИК на 08.04.20113 г. не се сочи и не се установява основание за възобновяване на производството по издаване на решението, респ. основание за изменение на влязлото в сила решение.
С оглед на горното жалбата следва да бъде уважена, а оспореното решение на РИК - да бъде отменено в оспорената му част като незаконосъобразно, поради което на основание чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 50 от 08.04.2013 г. на Районна избирателна комисия № 26 - Софийска област, в частта по т. 2 от решението, с която е допусната поправка на техническа грешка в решение № 13-НС от 02.04.2013 г. на Районна избирателна комисия № 26 - Софийска област за община Правец, като се определят 24 места в ръководствата на СИК (председател, заместник-председател и секретар) за ПП „ГЕРБ", а местата в ръководството на СИК за КП „Коалиция за България" вместо 10 стават 9.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.04.2013 в 20:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол