Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2450-НС
София, 18.04.2013

ОТНОСНО: констатиране и обявяване за недействителна на регистрацията на кандидата за народен представител Теодора Ангелова Цветанова от кандидатската листа на КП „Българска пролет“ в 18. МИР – Разград

Централната избирателна комисия, след като обобщи постъпилата от всички районни избирателни комисии информация по реда на чл. 107, ал. 6 от ИК за регистрираните кандидати в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., и постъпилата с вх. № 839 от 12.04.2013 г. информация за извършена проверка на ГД „ГРАО", установи, че лицето Теодора Ангелова Цветанова, ЕГН ..., е издигнато и регистрирано за кандидат за народен представител в кандидатските листи на КП „Българска пролет" в три многомандатни изборни района - 18. МИР - Разград, с решение № 21-НС от 06.04.2013 г., постановено в 19,30 ч., в 22. МИР - Смолян, с решение № 37-22-ПИ от 06.04.2013 г., постановено в 18,00 ч., в 23. МИР - София, с решение № 20-НС от 06.04.2013 г.,  постановено в 16,20 ч.

От така установената фактическа обстановка е видно, че регистрацията в 18. МИР - Разград, е извършена в нарушение на чл. 107, ал. 1 от ИК, съгласно която разпоредба кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция от партии най-много в два многомандатни изборни района.

С оглед на горното Централната избирателна комисия следва да съобрази разпоредбата на чл. 107, ал. 7 във връзка с ал. 3 от ИК и след като установи кои са първите две по време регистрации, да констатира и обяви за недействителна третата по време регистрация, извършена в 18. МИР - Разград, с решение № 21-НС от 06.04.2013 г., постановено в 19,30 ч. от РИК - Разград. За така взетото решение следва да бъде уведомена РИК № 18 - Разград, кандидатът за народен представител Теодора Ангелова Цветанова и коалиция от партии „Българска пролет".

Предвид изложеното и на основание чл. 107, ал. 7 във връзка с ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА недействителността на регистрацията на кандидата за народен представител Теодора Ангелова Цветанова, ЕГН ..., от кандидатската листа на КП „Българска пролет" в 18. МИР - Разград, извършена с решение № 21-НС, постановено в 19,30 ч. на 06.04.2013 г. от РИК № 18 - Разград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 18.04.2013 в 23:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол