Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2455-МИ
София, 19.04.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кайнарджа, област Силистра

Постъпило е писмо с вх. № 370-НС от 05.04.2013 г. на ЦИК от Общинска избирателна комисия - Кайнарджа към което е приложена преписка с предложение от Румяна Стефанова Върбанова в качеството й на пълномощник на Сергей Дмитриевич Станишев за КП „Коалиция за България" за община Кайнарджа.
Предлага се на мястото на Петър Иванов Петров - член на ОИК - Кайнарджа, да бъде назначен Цветелин Гошев Върбанов. Към молбата е приложено заявление от Петър Иванов Петров, че желае да бъдат прекратени пълномощията му като член на ОИК - Кайнарджа, приложени са декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК на Цветелин Гошев Върбанов; копие от дипломата за завършено висше образование на Цветелин Гошев Върбанов и копие от личната карта на Цветелин Гошев Върбанов и пълномощно от Сергей Дмитриевич Станишев в полза на Румяна Стефанова Върбанова, входирано с № 960-НС от 18.04.2013 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Кайнарджа, Петър Иванов Петров, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кайнарджа, Цветелин Гошев Върбанов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 19.04.2013 в 18:00 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол