Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2457-НС
София, 19.04.2013

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1017-НС от 19.04.2013 г. на ЦИК от Антоанета Цонева - председател на Управителния съвет на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", регистрирано с Решение на ЦИК № 2210 от 26.03.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Антоанета Цонева, представляващ сдружението в полза на 27 (двадесет и седем) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", както следва:

 1. Петранка Величкова Стаматова         ЕГН ...
 2. Александър Йорданов Тодоров                      ЕГН ...
 3. Златина Златкова Иванова                  ЕГН ...
 4. Атанас Георгиев Чобанов                    ЕГН ...
 5. Иван Петров Бедров                             ЕГН ...          
 6. Давид Мартинов Наумов                     ЕГН ...
 7. Димитрина Борисова Стоичкова        ЕГН ...
 8. Николай Михайлов Бизев                   ЕГН ...
 9. Адриан Яворов Кирилов                     ЕГН ...
 10. Силвия Милчева Ницова                   ЕГН ...
 11. Диана Димитрова Пашова                  ЕГН ...
 12. Росица Боянова Миленкова-Хронева ЕГН ...
 13. Саша Димитрова Христова                ЕГН ...
 14. Надежда Тодорова Кръндева              ЕГН ...
 15. Руслан Халет Трад                               ЕГН ...
 16. Бисер Иванов Петков                          ЕГН ...
 17. Александър Колев Стаменов             ЕГН ...
 18. Мария Тинчева Динева                       ЕГН ...
 19. Пламена Иванова Петкова                 ЕГН ...
 20. Яница Радева Радева                           ЕГН ...
 21. Йордан Богомилов Йорданов                        ЕГН ...
 22. Петър Георгиев Бояджиев                  ЕГН ...
 23. Райчин Георгиев Рачев                                   ЕГН ...
 24. Емилия Романова Медник                  ЕГН ...
 25. Маргарита Николова Ананиева         ЕГН ...
 26. Росина Обретенова Тодорова                        ЕГН ...
 27. Теодора Максимова Давидкова         ЕГН ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.04.2013 в 20:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол