Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2464-НС
София, 22.04.2013

ОТНОСНО: жалба от ПП „АТАКА“ против решение № 54-НС от 15.04.2013 г. на РИК – Кюстендил

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № 1029-НС от 19.04.2013 г. на ЦИК от ПП „АТАКА" против решение № 54-НС от 15.04.2013 г. на РИК - Кюстендил, с което са назначени секционните избирателни комисии в община Невестино за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

В жалбата се навеждат твърдения, че РИК - Кюстендил е утвърдила разпределението, предложено от кмета на община Невестино. В същото не е взето под внимание предложението на упълномощения представител на партията при провелите се консултации на 9 април 2013 г., а на консултациите не е постигнато съгласие между участниците и не е уважено и разгледано предложението на ПП „АТАКА" за състава на секционните избирателни комисии в община Невестино.

Жалбата е постъпила в РИК - Кюстендил с вх. № 98 от 19.04.2013 г. в 9,01 ч. Изпратена е в ЦИК комплектувана с предложенията на участниците в консултациите, протокол от 9.04.2013 г. от проведените консултации при кмета на община Невестино, протокол № 9 от 15.04.2013 г. от проведено заседание на РИК - Кюстендил, в който по т. 3 е взето оспореното решение № 54-НС от 15.04.2013 г., като е приложено и това решение на РИК - Кюстендил.

Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за подадена в срок, но недопустима за разглеждане по следните съображения:

В жалбата не се съдържа индивидуализация на жалбоподателя, който е посочен само като „ПП „АТАКА" и е подписано от упълномощен представител Владислав Лехчански. При изследване на представителната власт на подписалото жалбата лице от приобщеното към преписката пълномощно от 25 март 2013 г. се установява, че Владислав Кирилов Лехчански не разполага с представителна власт да подава и подписва жалби от името на ПП „АТАКА". На следващо място жалбата не съдържа искане за поправяне на твърдени пороци на решението и няма формулиран петитум.

Поради горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1029-НС от 19.04.2013 г. на ЦИК от ПП „АТАКА" против решение № 54-НС от 15.04.2013 г. на РИК - Кюстендил, с което са назначени секционните избирателни комисии в община Невестино за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.04.2013 в 22:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол