Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2465-НС
София, 22.04.2013

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2, 3 и 4, чл. 34 и 37 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. На лицата, включени в състава на секционните избирателни комисии, подвижните секционни избирателни комисии и секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулски представителства,  за времето, необходимо за обучението за работата им в съответната комисия, включително за предаването на книжата от изборите за народни представители, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

 

Председател: 50,00 лева
Зам.-председател 48,00 лева
Секретар: 48,00 лева
Член: 40,00 лева

 

2. Членовете на секционните избирателни комисии независимо от заеманата длъжност, които на основание чл. 230, ал. 1 от ИК ще предават екземплярите от протокола на районните избирателни комисии, бюлетините, екземпляра от протокола, предназначен за областната администрация и останалите книжа и материали, получават допълнително възнаграждение в размер на 10 лв. извън сумата, посочена в т. 1.

3. Лицата, включени в състава на секционните избирателни комисии се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. За това време те ползват неплатен служебен отпуск, който се зачита за стаж по специалността, или по тяхно искане - полагащия им се платен годишен отпуск.

4. Възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, подвижните секционни избирателни комисии и секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулски представителства не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социалното осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.04.2013 в 22:16 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол