Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2466-ПВР/МИ
София, 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-1115 от 02.10.2015 г. от Гинче Димитрова Караминова - упълномощен представител на партия ПП„ГЕРБ", за промени в ОИК - Пазарджик. Предлага се на мястото на Атанас Иванов Качаков - назначен с Решение № 2006-ПВР/МИ от 22.08.2011 г. на ЦИК като член на комисията, да бъде назначен Сашо Асенов Гешев. Предлага се също така на мястото на освободения с Решение № 2353-ПВР/МИ от 25.09.2015 г. на ЦИК, Йордан Кирилов Кожухаров като зам.-председател на ОИК - Пазарджик, да бъде назначен Христо Николов Вълков. Към искането са приложени: заявление от Атанас Иванов Качаков за освобождаване като член на ОИК - Пазарджик, декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и лична карта на Сашо Асенов Гешев. Приложени са също така декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, диплома за завършено висше образование и копие от лична карта на Христо Николов Вълков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Атанас Иванов Качаков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Сашо Асенов Гешев, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Пазардижик, област Пазарджик, Христо Николов Вълков, ЕГН ...

На назначените зам.-председател и член на ОИК - Пазарджик да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател:

Ивилина Алексиева

Секретар:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.10.2015 в 22:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол