Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2528-НС
София, 04.05.2013

ОТНОСНО: промени в съставите на секционни избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК и поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г.

Постъпило е писмо от МВнР вх. № 1430-НС от 03.05.2013 г., за промяна и попълване съставите на назначените с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК СИК извън страната за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпилото писмо на Министерството на външните работи е в срока по чл. 37, ал. 13 от ИК и следва да бъде уважено. В писмото се съдържа и искане за поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29.04.2013 г. в частта относно името на Наташа Стоименова Баева - член в СИК № 324700160, Измир 8.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 12 и 13 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

1. От секционна избирателна комисия № 32070009, Брюксел 1, Руслан Василев Стоянов, ЕГН ..., като член.

2. От секционна избирателна комисия № 320900019, Лондон 2, Вероника Янкова Янкова, ЕГН ..., като член.

3. От секционна избирателна комисия № 321600045, Валенсия, Нина Руменова Любенова, ЕГН ..., като член.

4. От секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Василка Борисова Антонова, ЕГН ..., като председател.

5. От секционна избирателна комисия № 324200106, Дес Плейнс, Анни Иванова Божилска-Неделчева, ЕГН ..., като секретар.

6. От секционна избирателна комисия № 324200111, Сънивейл, Марина Иванова Ангелова, ЕГН ..., като секретар.

7. От секционна избирателна комисия № 324700131, Бурса 9, Димитринка Огнянова Механджийска, ЕГН ..., като член.

8. От секционна избирателна комисия № 324700132, Бурса 10, Ралица Ангелова Димитрова, ЕГН ..., като член.

9. От секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Анелия Маринова Петкова, ЕГН ..., като член.

10. От секционна избирателна комисия № 324700156, Измир 4, Деница Николова Вълчева, ЕГН ..., като член.

11. От секционна избирателна комисия № 324700158, Измир 6, Исмаил Хасан Ахмед, ЕГН ..., като член.

12. От секционна избирателна комисия № 324700176, Истанбул 13, Емил Дуков Георгиев, ЕГН ..., като член.

13. От секционна избирателна комисия № 324700187, Сакъзкьой, Александра Сашкова Костова, ЕГН ..., като заместник-председател.

14. От секционна избирателна комисия № 324700203, Ялова 2, Мария Йорданова Георгиева, ЕГН ..., като член.

15. От секционна избирателна комисия № 325500223, Берн, Татяна Милчева Пенева, ЕГН ..., като член.

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

1. В секционна избирателна комисия № 32070009, Брюксел 1, Светлозара Стефанова Кабакчиева, ЕГН ..., като член.

2. В секционна избирателна комисия № 320900019, Лондон 2, Росица Григорова Андонова, ЕГН ... като член.

3. В секционна избирателна комисия № 321600045, Валенсия, Красимир Николаев Петков, ЕГН ..., като член.

4. В секционна избирателна комисия № 321600062, Торревиеха, Мирослав Христов Тодоров, ЕГН ..., като председател.

5. В секционна избирателна комисия № 324200106, Дес Плейнс, Росица Кръстева Промкова, ЕГН ..., като секретар.

6. В секционна избирателна комисия № 324200111, Сънивейл, Таня Христофорова Вичева, ЕГН ..., като секретар.

7. В секционна избирателна комисия № 324700131, Бурса 9, Ралица Ангелова Димитрова, ЕГН ..., като член.

8. В секционна избирателна комисия № 324700132, Бурса 10, Димитринка Огнянова Механджийска, ЕГН ..., като член.

9. В секционна избирателна комисия № 324700144, Бурса 22, Емил Тодоров Трифонов, ЕГН ..., като член.

10. В секционна избирателна комисия № 324700156, Измир 4, Добромира Стойкова Кирова, ЕГН ..., като член.

11. В секционна избирателна комисия № 324700158, Измир 6, Байрам Шабан Юсеин, ЕГН ..., като член.

12. В секционна избирателна комисия № 324700176, Истанбул 13, Юлия Младенова Златева, ЕГН ..., като член.

13. В секционна избирателна комисия № 324700187, Сакъзкьой, Деница Николова Велчева, ЕГН ..., като заместник-председател.

14. В секционна избирателна комисия № 324700203, Ялова 2, Здравка Асенова Юрчиева, ЕГН ..., като член.

15. В секционна избирателна комисия № 325500223, Берн, Диана Красимирова Гигова-Брун, ЕГН ..., като член.

ІІІ. Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС/29.04.2013 г., в което името на назначената за член на СИК № 324700160, Измир 8, Наташа Станимирова Баева, да се чете Наташа Симеонова Баева.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.05.2013 в 18:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол