Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2529-НС
София, 04.05.2013

ОТНОСНО: жалба от ПП „Българската левица“ чрез пълномощника Мариян Йорданов Димитров, срещу решение № 77-НС от 30.04.2013 г. на РИК – Русе

Постъпила е жалба - приложение към писмо от РИК - Русе, с вх. № 1431-НС от 03.05.2013 г., от Мариян Йорданов Димитров, пълномощник на ПП „Българската левица", срещу решение № 77-НС от 30.04.2013 г. на РИК - Русе. Иска се отмяна на обжалваното решение като незаконосъобразно и необосновано и постановяване на друго решение.

Обжалваното решение е постановено по жалба на ПП „Българската левица" с доводи за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от областния управител Стефко Бурджиев и заместник-областния управител Веско Маринов.

Районната избирателна комисия - Русе, е изискала от областна администрация - Русе, представяне на доказателства за командироване, с оглед установяване на качеството, в което посочените лица са извършили посещенията, визирани в жалбата. Въз основа на постъпилия отговор от Областна администрация - Русе, Районната избирателна комисия - Русе е приела, че не са налице данни за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания, поради което е оставила без уважение жалбата.

Недоволен от решението, пълномощникът на ПП „Българската левица" го обжалва в срок.

Жалбата е подадена от надлежно упълномощено лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

При извършена проверка от РИК - Русе, се е установило, че в срока от 12.04.2013 г. до 26.04.2013 г. областният управител и заместник-областният управител на област Русе не са били служебно командировани. Досежно оплакването, че в статията от в. „Бряг" (от съответната страница на който е изпратено фотокопие) не е обозначена като предизборен материал и не е изпълнено изискването на чл. 134, ал. 2 от ИК, Централната избирателна комисия приема, че не се касае за агитационен материал. От съдържанието на въпросния материал е видно, че цели предоставяне на информация на обществото.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от ПП „Българската левица"  чрез пълномощника Мариян Йорданов Димитров срещу Решение № 77-НС/30.04.2013 г. на РИК - Русе.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.05.2013 в 18:49 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол