Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2537-НС
София, 06.05.2013

ОТНОСНО: промени в състави на секционни избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК, и поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1451-НС от 06.05.2013 г. от Нюлфер Кяшиф - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", за промени в състави на назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК СИК извън страната за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Приложено е заверено копие от пълномощно от председателя на ПП „ДПС" Лютви Местан в полза на Нюлфер Кяшиф.

Писмото с искане за промени в състави на СИК извън страната е в срока по чл. 37, ал. 12 от ИК и следва да бъде уважено.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 12 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

  1. От секционна избирателна комисия № 324700173, Истанбул 10, Ридван Адем Закир, ЕГН ..., като секретар.
  2. От секционна избирателна комисия № 324700174, Истанбул 11, Мергюл Сейфидин Махмуд, ЕГН ..., като член.
  3. От секционна избирателна комисия № 324700175, Истанбул 12, Тихомир Боянов Щерев, ЕГН ..., като член.
  4. От секционна избирателна комисия № 324700188, Сарай, Сузана Смилова Галева, ЕГН ..., като секретар.

 

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

  1. В секционна избирателна комисия № 324700173, Истанбул 10, Гьонюл Юсуфова Юсуфова, ЕГН ..., като секретар.
  2. В секционна избирателна комисия № 324700174, Истанбул 11, Хабибе Юмерова Чалъшкан, ЕГН ..., като член.
  3. В секционна избирателна комисия № 324700175, Истанбул 12, Северин Северинов Тодоров, ЕГН ..., като член.
  4. В секционна избирателна комисия № 324700188, Сарай, Махмуд Моремоя Нуриев, ЕГН ..., като секретар.

 

ІІІ. Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г., в частта относно назначаване на председател на СИК № 324700167, Истанбул 4   , където ЕГН ... на назначения за председател на СИК № 324700167, Истанбул 4, Асъм Илхан Чауш, да се чете „ЕГН ...".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 06.05.2013 в 21:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол